Menu
Bel ons
Kinderfysiotherapie Theeuwes

Hoe werken wij?

Intake (hulpvraag) en onderzoek:
Wanneer je bij ons komt proberen we allereerst zoveel mogelijk informatie van je kind zelf samen met jouw hulp te krijgen: "waarom mag jij bij mij komen?" Aan de ouders vragen we om thuis een oudervragenlijst in te vullen. Daarna gaan wij spelenderwijs observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motoriek te krijgen. Wij gebruiken hierbij observatielijsten en testen (o.a. AIMS, BSID-II-NL, Movement-ABC-2, SOS-II-NL en BHK).

Bespreking:
Hierna bespreken wij onze bevindingen en overleggen we welke vervolgstappen er genomen kunnen worden.

Samenwerking:
Soms zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo nodig nemen wij, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact op met de betreffende huisarts, leerkracht, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut of logopedist om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen.

Behandeling:
De behandeling is er op gericht de ontwikkeling van je kind spelenderwijs te stimuleren. Uitgaande van de hulpvraag maken wij gebruik van spelmateriaal om op die manier zoveel mogelijk de spontane motoriek en gewenste bewegingen uit te lokken. Wij hebben het geluk dat onze praktijk tegenover het stadspark  De Limos ligt. Wij gaan regelmatig met de kinderen naar buiten om daar te rennen, te fietsen, te klimmen en te klauteren.
Als het nodig is behandelen we aan huis; baby's van 0-2 jaar worden bij voorkeur thuis behandeld. Soms kan het zinvol zijn voor de behandeling om je kind ook thuis, tijdens het sporten of op school te observeren.
Een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn de adviezen voor thuis, school en sport. Daarom vragen wij ouders/verzorgers om zoveel mogelijk bij de behandelingen aanwezig te kunnen zijn.

Verslaglegging:
Na een onderzoek of na een behandelperiode worden onze bevindingen vastgelegd in een verslag. Dit is voor ouders/verzorgers en verwijzer. In overleg kan dit gegeven worden aan derden.

Voorlichting:
Wij geven voorlichting aan ouders, leerkrachten, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, artsen en consultatiebureau-artsen. Dit kan, op aanvraag, in onze praktijk of op locatie.